English:
Guardian Yaksha
Chinese:
护法夜叉
Japanese:
護法夜叉(ごほうやしゃ)